Vstupné

Dospělí

80 Kč

Děti do 6 let

40 Kč


Vstup je možný  pouze během "Návštěvních dnů"  v době od 10:00 do 17:00 hod. 

 na místě bohužel nemáme veřejné toalety, v nejnutnějších případech je možné využít toalety v prostoru zázemí klubu