Vstupné

Dospělí

50 Kč

Děti do 6 let

10 Kč


Vstup je možný  pouze během "Návštěvních dnů"  v době od 14:00 do 18:00 hod. 

 na místě bohužel nemáme veřejné toalety, v nejnutnějších případech je možné využít toalety v prostoru zázemí klubu